You are from: United States, Go to our American website.

Projects Abroad

Waarom betalen om vrijwilligerswerk te doen?

Dit is een vraag die vaak gesteld wordt en waar we graag meer over uitleggen. Ook al gaat het om vrijwilligerswerk, een goede organisatie hiervan kost nu eenmaal geld. Projects Abroad is een zelfstandige organisatie die niet afhankelijk is van fondsenwerving of subsidies van de overheid om onze sociale doelen te bereiken. Wij vragen ook geen financiële bijdrage van onze partnerorganisaties waarmee we samenwerken in onze bestemmingen. Wij zijn in staat om onze projecten te financieren door middel van de deelnamekosten die onze vrijwilligers aan ons betalen.

Al ons werk wordt voor 100% gefinancierd door jouw bijdrage als vrijwilliger. Het is deze financiële onafhankelijkheid die ons de vrijheid geeft om nieuwe projecten op te zetten, daar waar we de meeste impact kunnen maken en waar onze vrijwilligers een waardevolle bijdrage kunnen leveren.

Hoewel het misschien minder geld kost om je eigen vrijwilligerswerk te organiseren, zijn er veel voordelen aan het reizen met een officiële organisatie zoals Projects Abroad. Het is moeilijk en tijdrovend om zelf een project te vinden in een vreemd land dat zowel veilig, duurzaam als betrouwbaar is. Hoe weet je zeker dat je goed terecht komt? Daarom biedt Projects Abroad je de mogelijkheid om met een gerust gevoel op reis te gaan. Wij zorgen ervoor dat je hulp krijgt bij de voorbereidingen, een veilig onderkomen hebt en altijd ter plaatse op onze eigen mensen terug kunt vallen. Ook zorgen we ervoor dat je aan de slag kan op een project waarbij je bijdraagt aan lange termijn doelen en een waardevolle impact maakt, die meetbaar is en zich ook na jouw deelname voortzet.

Hoe wordt jouw bijdrage besteed?

Het is heel begrijpelijk dat jij eerst wilt weten waar jouw geld precies naartoe gaat, voordat je de keuze maakt om deel te nemen en een bedrag te betalen. De deelnamekosten zijn echter niet in het geheel een rechtstreekse donatie aan jouw project. Bij de organisatie van vrijwilligerswerk komt meer kijken dan je in eerste instantie verwacht. Jouw deelnamekosten omvatten daarom niet enkel de kosten die gelinkt zijn aan jouw aanwezigheid op het project, maar een deel hiervan gaat ook naar andere uitgaven die nodig zijn om te zorgen dat onze sociale doelen worden behaald en projecten duurzaam en waardevol blijven.

We willen zo transparant mogelijk zijn over hoe we jouw bijdrage besteden, maar het is niet mogelijk om per individuele vrijwilliger de exacte details hiervan weer te geven. We kunnen je echter wel de gemiddelde percentages geven van onze totale uitgaveposten en dit zo duidelijk mogelijk toelichten.

Bekijk hier een overzichtelijke infografie. Daarnaast hebben we een gedetailleerde gids geschreven over hoe jouw bijdrage besteed wordt.

Hier is een kort overzicht van waar jouw geld naartoe gaat:

Deze percentages geven het gemiddelde weer van al onze projecten en zijn gebaseerd op onze cijfers uit 2014. Afhankelijk van het land van herkomst, de tijd van het jaar, het type project en andere factoren, kunnen deze cijfers verschillen van project tot project.

Directe kosten voor je vrijwilligerswerk: ongeveer 29% - Hoewel jij je vrijwillig inzet op onze projecten, zijn er kosten verbonden aan een buitenlandse ervaring. De directe kosten hiervoor omvatten jouw maaltijden, accommodatie, vervoer van en naar je project, luchthaven transfers en verzekeringspremies. Jouw bijdrage helpt ook projectactiviteiten te financieren en hiermee kunnen we ook middelen aankopen waar behoefte aan is, zoals schoolspullen en bouwmateriaal.

Indirecte kosten voor je vrijwilligerswerk: ongeveer 22% - Er gaat meer van je bijdrage naar je vrijwilligerswerk dan je zou verwachten. Jouw deelnamekosten dekken ook alle indirecte kosten die gemaakt worden om jouw ervaring duurzame en veilig te maken.

Onze vrijwilligers kunnen rekenen op full-time ondersteuning van onze lokale medewerkers. Zij zorgen dat alles omtrent jouw project geregeld is. Ook bouwen zij een goede band op met onze lokale partners en zorgen ze ervoor dat elk project streeft naar duurzame doelen. Een deel van jouw deelnamekosten dekt hun salaris en training die ze het gehele jaar krijgen.

Andere indirecte kosten omvatten de huur van de lokale Projects Abroad kantoren, elektriciteit, apparatuur en communicatie infrastructuur. Daarnaast moeten we registratiekosten betalen aan de lokale overheid en de boekhouding doen.

Organisatiekosten: ongeveer 13% - Bij het runnen van een internationale organisatie, die in meer dan 50 landen actief is, komt veel kijken. Hierdoor moeten we ook investeren in personeelszaken, administratie, financiële controles en IT. Deze vereisen gekwalificeerde en getrainde medewerkers (en hun salaris en voorzieningen), alsook de nodige infrastructuur en kantoren om het werk te kunnen uitvoeren.

Werving en communicatie: ongeveer 24% - Een groot probleem voor veel van onze lokale partners in onze verschillende bestemmingen is dat zij niet beschikken over de nodige middelen om het werk dat ze doen te kunnen promoten. Daarom verspreiden wij de informatie naar potentiële vrijwilligers om hen op de hoogte te brengen van onze projecten. Dit is echter niet mogelijk zonder hier geld aan uit te geven.

Ook elk werving- en communicatiekantoor heeft te maken met de huur van een kantoorpand, elektriciteit, apparatuur en de kosten voor communicatie zoals telefoon en internet, laat staan het salaris dat de medewerkers ontvangen, extra voorzieningen die betaald moeten worden en training. En ook onze werving- en communicatiekantoren betalen registratiekosten aan de overheid en moeten een boekhouding bijhouden.

Wij zijn van mening dat werving en communicatie belangrijk zijn voor de lange termijn investeringen die we als grote organisatie realiseren en voor het in stand houden van onze wereldwijde projecten. Doeltreffende werving en communicatie zorgen ervoor dat we meer vrijwilligers kunnen blijven aantrekken en zo kunnen blijven streven naar grotere sociale doelstellingen en onze projectkosten verlagen als gevolg van schaalvoordelen.

Belastingen: ongeveer 5% - Net als iedereen moeten ook wij belasting betalen. Als zelfstandige organisatie ontvangen wij geen fiscale voordelen of subsidies van de overheid. Wij betalen alle belastingen die we verplicht zijn aan overheden over de hele wereld, dit betekent dat we op alle fronten onderdeel zijn van de economie en ons steentje bijdragen aan het financieren van sociale stelsels en infrastructuur.

Overschot inkomsten na aftrek kosten: ongeveer 7% - Als succesvolle organisatie ontstaat er een positief saldo wanneer we al onze kosten aftrekken van onze inkomsten. Hiermee zijn we in staat reserves op te bouwen.

Deze reserves kunnen we gebruiken om te groeien en uit te breiden door te investeren in nieuwe projecten en bestemmingen, of projecten zelf te financieren en in stand te houden, zelfs als deze verlies maken.

Ook stelt het ons in staat snel en effectief te reageren bij een ramp, zoals de wederopbouwprojecten in de Filippijnen in 2013 en in Nepal in 2015. Het geeft onze medewerkers en vrijwilligers ook meer zekerheid, omdat we onze projecten kunnen voortzetten en ondersteunen, ook wanneer het aantal vrijwilligers een tijdje lager is.

Tot slot betalen we een bescheiden dividend aan onze aandeelhouders die onze organisatie vanaf de beginfase gefinancierd hebben en nog steeds de financiële risico’s dragen die komen kijken bij ondernemen.

Ongeacht welk project je kiest, jouw bijdrage gaat naar één doel: Een positieve impact wereldwijd

Jouw bijdrage maakt een verschil in het leven van duizenden mensen over de hele wereld en laat een blijvende impact achter, zelfs lang nadat je weer thuis bent. Het financiert rechtstreeks het project waar je vrijwilligerswerk doet en het creëert een voortschrijdend effect in de lokale gemeenschap, het land waarin je werkt en de rest van de wereld. Veel mensen in ontwikkelingslanden hebben baat bij jouw bijdrage. Zonder jou en de duizenden vrijwilligers die jou zijn voorgegaan, zou dit alles niet mogelijk zijn.

Jongerenreizen Campaign 2018

Vertel jouw vrienden over deze pagina:

Terug naar boven ▲