You are from: United States, Go to our American website.

Projects Abroad

Projects Abroad begint nieuw internationale ontwikkelingsproject in Togo

Een handwerker in Togo legt aan een vrijwilliger van het Internationale ontwikkelingsproject uit hoe je moet weven.Projects Abroad is in juli een nieuw internationale ontwikkelingsproject begonnen in Togo. Het doel van dit project is om sociale en economische kwesties die de ontwikkeling van het land belemmeren helpen te bestrijden, vooral op het gebied van mensenrechten, politiek en volksgezondheid. Dit project bouwt voort op het succesvolle werk van de bestaande Recht & Mensenrechten en het Sociale zorg – HIV/AIDS project.

Sterke economie, slechte volksgezondheid
Togo ligt in het westen van Afrika, ingeklemd tussen Ghana en Benin. Het land heeft een relatief stabiele economie die grotendeels is gebaseerd op landbouw. De afgelopen jaren kreeg de economie een boost, voornamelijk omdat de overheid het zakenleven goed gezind was. Ook de populaire haven Port of Lomé, de enige haven aan de West Afrikaanse kust die diep genoeg is om derde generatie schepen binnen te laten, heeft veel kansen voor het land gecreëerd.

Toch is Togo nog steeds een land met lage inkomens dat blijft vechten tegen armoede. Het land heeft een hoge HIV-overdrachtsgraad, waardoor de algemene levensverwachting verlaagt als er slechte toegang is tot gezondheidszorg. Naar schatting is 2,5% van de bevolking tussen 15 en 49 jaar HIV-positief, waarmee het land de 26ste plaats inneemt ter wereld op het gebied van AIDS besmettingen. HIV infecties komen vaker voor bij vrouwen en bij mensen die in steden wonen.

Mensenrechten
Togo heeft een twijfelachtige reputatie op het gebied van mensenrechten. Hoewel het land meerdere verdragen van de Verenigde Naties heeft ondertekend, is nog geen enkel verdrag uitgevoerd. Er zijn verschillende rapporten van Amnesty International verschenen waarin gesproken wordt van excessief geweld tegen demonstranten en belemmeringen op het gebied van vrijheid van meningsuiting en samenkomst.

Rol vrijwilligers
In Togo praat een vrijwilliger van het Internationale ontwikkelingsproject met lokale kinderenVrijwilligers op het nieuwe internationale ontwikkelingsproject zullen nauw samenwerken met lokale en internationale NGO’s in de hoofdstad Lomé en kunnen helpen bij verschillende activiteiten, zoals: plannen van projecten, coördinatie van lokale vrijwilligers, helpen bij het opstellen van rapporten, cursusmateriaal creëren en helpen bij de fondsenwerving en marketing. Vrijwilligers kunnen uit verschillende taken kiezen, afhankelijk van hun interesse, taalvaardigheden en verblijfsduur.

Eén van de beschikbare mogelijkheden houdt in dat je samenwerkt met een lokale grassroots NGO om de hoge HIV-overdrachtsgraad te bestrijden en actieplannen, bewustwordingscampagnes en lesprogramma’s te ontwikkelen. Het is ook mogelijk om te werken voor een bekende wereldwijde mensenrechten organisatie en hen te helpen bij het lobbyen en hun bewustwordingsprogramma’s.

Als derde optie kun je samenwerken met een lokale grassroots organisatie die zich richt op allerlei verschillende aspecten van ontwikkeling in Togo, waaronder natuur & milieu, onderwijs, gezondheidszorg en mensenrechten. Op dit project helpen vrijwilligers direct binnen de betrokken gemeenschappen, bezoeken rurale dorpen voor bewustwordingscampagnes en organiseren veldwerk om de belangrijkste onderwerpen aan te pakken.

Door de lokale bevolking te onderwijzen en de benodigde vaardigheden aan te leren om de sociale en economische uitdagingen aan te gaan, wil Projects Abroad een duurzame vorm van ontwikkeling opzetten binnen de Togolese gemeenschappen. Door te assisteren met trainigen, workshops en het uitwisselen van kennis kunnen vrijwilligers bijdragen aan de zo gewilde capaciteitsopbouw in het land.

Leer meer over het internationale ontwikkelingsproject in Togo of bekijk de andere projecten in dit land.

Terug naar Nieuws

Vertel jouw vrienden over deze pagina:

Terug naar boven ▲