You are from: United States, Go to our American website.

Projects Abroad

Reactie Projects Abroad op uitzending VARA Rambam – vrijdag 9 december 2016

We waren ervan op de hoogte dat Rambam een uitzending over voluntourism aan het maken was. Toen de redactie ons naderhand benaderde voor een reactie hebben wij hier uiteraard gehoor aan gegeven. Echter omdat wij de uitzending van tevoren niet mochten zien en dus niet wisten wat er zou worden verteld, waren wij niet in staat om een gedetailleerde reactie te geven. Nu wij de uitzending ook hebben gezien, gaan we graag in op de aantijgingen die zijn gemaakt richting onze organisatie.

Projects Abroad organiseert al sinds 1992 vrijwilligerswerk in het buitenland. Onze ervaring, lokale netwerken, organisatiestructuren en de beschikbare begeleiding stellen ons in staat om invulling te geven aan onze missie: mensen met én zonder ervaring aanmoedigen om waardevol vrijwilligerswerk te doen in ontwikkelingslanden. Wij geloven namelijk dat iedereen, op zijn manier en met de juiste begeleiding, een unieke bijdrage kan leveren. Dankzij onze langetermijnvisies, o.a. op het gebied van sociale zorg en natuurbehoud, zorgen wij er voor dat het werk van alle individuele vrijwilligers samen grote impact heeft.

Projects Abroad vindt het ontzettend belangrijk dat vrijwilligers voorbereid aan hun project in het buitenland beginnen. Wij doen er dan ook alles aan om hen voor hun vertrek van zoveel mogelijk relevante informatie te voorzien. Zo krijgt elke vrijwilliger een persoonlijke website met alle informatie over de bestemming en het project en een vast contactpersoon die beschikbaar is om vragen te beantwoorden. Tegelijkertijd checken wij referenties en vragen we – indien van toepassing - om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). 

Werken in weeshuizen
Het is een misvatting dat het succes van organisaties zoals Projects Abroad afhankelijk is van het bestaan van weeskinderen. Niets is verder van de waarheid verwijderd. Slechts 30% van onze vrijwilligers werkt met kinderen en de grote meerderheid hiervan werkt op scholen, kinderspeelzalen en kinderdagopvangcentra in plaats van weeshuizen. We werken alleen met weeshuizen samen als er een duidelijke hulpbehoefte is, waarin vrijwilligers kunnen voorzien. Dit wordt door onze lokale, goed geïnformeerde medewerkers ter plaatse beoordeeld. Als we een samenwerkingsverband aangaan met een weeshuis, dan is dit een duurzame overeenkomst die in het teken staat van het behalen van lange termijn doelstellingen, zoals het verbeteren van geletterdheid of hygiëne. Vrijwilligers ondersteunen de primaire zorgverleners bij de instellingen en de werkzaamheden staan in het teken van het behalen van onze doelstellingen en hun taken zijn afgestemd op hun verblijfsduur. Onze Care Management plannen en de Child Protection Policy staan hierbij altijd centraal. We zijn te allen tijde tegen ‘weeshuistoerisme’.

Alle sociale instellingen waar wij mee werken zijn verplicht:

  • Wettelijk te zijn geregistreerd voor het uitoefenen van sociaal werk
  • Een overeenkomst met Projects Abroad te tekenen, waarin verschillende onderwerpen zoals communicatie en veiligheid & gezondheid aan bod komen.
  • Projects Abroad personeel op regelmatige basis te ontvangen om de projecten te kunnen monitoren.

Getuigenis van oud-vrijwilliger Britt
We nemen de feedback van onze oud-vrijwilligers serieus en als organisatie zijn we dan ook continue bezig om de impact die vrijwilligers maken op lange termijn te vergroten en de projecten te ondersteunen. Projects Abroad besteed veel tijd en aandacht aan het ontwikkelen van methoden die helpen om projecten beter te monitoren. We maken sinds 2015 gebruik van een Care Database, hierin noteren vrijwilligers wekelijks de vorderingen van de kinderen op hun project om ze gepaste zorg te kunnen bieden.

Britt heeft begin 2011 deelgenomen aan een sociaal project in Cambodja. Dat er geen contact was vanuit Projects Abroad tijdens haar deelname is niet het geval. Uit onze documentatie blijkt dat we twee tussentijdse evaluatie momenten hebben gehad met Britt en ze heeft een positieve eindevaluatie ingevuld. Ze heeft ook deelgenomen aan een lesgeef workshop en andere activiteiten waarbij ze met onze collega’s heeft gesproken.

Toch hebben we niet alleen maar positieve ervaringen gehad met sociaal vrijwilligerswerk in Cambodja. Vandaar dat er een samenwerking is gestart met een lokale, betrouwbare partner, die binnen Cambodja erkend is. We werken sinds eind 2011 samen met Khemara, de oudste lokale stichting in Cambodja, waarmee we gezamenlijk 9 dagopvangcentra in de buitenwijken van Phnom Penh ondersteunen. Daarnaast is er een betrouwbare instelling waar mensen met een beperking opgevangen worden waar wij ook mee samenwerken.

Deelnamekosten
Van de bijdrage van vrijwilligers betalen wij alle kosten die komen kijken bij het organiseren van onze vrijwilligersprojecten. Er moet namelijk achter de schermen veel gebeuren voordat een project kan starten. Zo kun je denken aan vergunningen en belastingen, het opzetten van ons lokale kantoor en het uitbetalen van onze lokale personeelsleden. We werken overal met vast personeel, die de projecten en gastgezinnen coördineren en onze vrijwilligers opvangen en begeleiden. Ook zijn er diverse ondersteunende afdelingen die zorgen dat alles vlot verloopt. Daar betaal je als vrijwilliger ook aan mee.

Natuurlijk vinden wij het belangrijk om transparant te zijn over hoe de bijdrage van vrijwilligers wordt besteed. Vandaar dat we een gedetailleerde gids hebben geschreven met informatie waar het geld naartoe gaat.

Gebruik Social Media
Projects Abroad is van mening dat vrijwilligers in de voorbereiding, tijdens én na hun project bewust met sociale media om moeten gaan en respect moeten hebben voor de privacy en de normen en waarden van anderen. Onze medewerkers zullen dit beleid – voor zover het oncontroleerbare karakter van sociale media dit toelaat – altijd aanmoedigen en hanteren.

Positieve impact
In een wereld waarin mensen steeds meer tegenover elkaar komen te staan, zijn wij van mening dat goed opgezet vrijwilligerswerk in het buitenland, door zowel jong als oud, met of zonder ervaring, naast een positieve impact in de gastgemeenschap, tevens kan bijdragen aan een belangrijke uitwisseling van kennis, begrip en respect. We geloven dat dit een positief effect heeft op de samenleving en een verdraagzame toekomst.

Terug naar Nieuws

Vertel jouw vrienden over deze pagina:

Terug naar boven ▲