You are from: United States, Go to our American website.

Projects Abroad

Projects Abroad Privacy Beleid en Disclaimer

Verklaring privacy beleid
Dit is de website van Projects Abroad Ltd.

Ons postadres is:
Wijnstraat 237
3311 BV Dordrecht

Wij zijn bereikbaar via ons e-mailadres info@projects-abroad.nl
U kunt ons ook telefonisch bereiken op 0031 (0) 78 613 13 56.

Privacy Beleid

Voor iedere bezoeker van onze website geldt dat onze webserver informatie met betrekking tot het domein of e-mailadres niet automatisch herkent.

Wij verzamelen alleen de domeinnaam van onze website bezoekers, niet het e-mailadres. We verkrijgen alleen het e-mailadres van diegenen die via de e-mail contact met ons opnemen of vrijwillig informatie verstrekken, via bijvoorbeeld de contact- en aanvraagformulieren.

De informatie die wij verzamelen wordt gebruikt voor intern gebruik en om de website te verbeteren. Lees hier meer over het gebruik van cookies.

Als u ons online voorziet van uw postadres, zult u alleen de informatie ontvangen die u heeft aangevraagd.

Als u ons online voorziet van uw telefoonnummer, zult u door ons alleen telefonisch benaderd worden met informatie met betrekking tot de op deze website beschreven diensten. Wij zijn hebben geen overeenkomsten met online database servers.

Van tijd tot tijd, kunnen wij klantinformatie gebruiken voor nieuwe en onvoorziene toepassingen die niet eerder in onze privacyverklaring bekendgemaakt zijn. Als onze informatiewerkwijze op een bepaald moment in de toekomst verandert, zullen wij contact met u opnemen voordat wij uw gegevens gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te houden van het beleid en om u te voorzien van de mogelijkheid om af te zien van deze toepassingen.

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen genomen in onze fysieke faciliteiten om ons te beschermen tegen verlies, misbruik of wijziging van informatie die wij van u hebben verkregen op onze website.

Als u het gevoel heeft dat deze website niet het gestelde informatiebeleid volgt, kunt u contact met ons opnemen via de hierboven vermelde contactgegevens.

Disclaimer

Het kopiƫren van de inhoud of een deel van de inhoud van deze website is verboden, met uitzondering van persoonlijk gebruik. Niets van deze website mag op enige wijze worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of verzonden in enige vorm of op enige wijze, zonder schriftelijke toestemming van Projects Abroad Ltd.

Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op de inhoud van deze website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. Projects Abroad Ltd. is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door Projects Abroad Ltd. gecreƫerde website. Projects Abroad Ltd. wijst hierbij alle aansprakelijkheid af voor schade ten gevolge van het gebruik van deze gegevens of gegevens waarnaar links op deze site verwijzen. Waar onze website links gebruikt naar andere websites is dit louter informatief bedoeld. Projects Abroad Ltd. is niet verantwoordelijkheid voor de inhoud die op deze externe websites staat.

Projects Abroad Ltd. geeft geen garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie van de site en is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site, wordt door Projects Abroad Ltd. uitdrukkelijk afgewezen.

Algemene Voorwaarden

Hier kunt u onze algemene voorwaarden lezen.

Agenda informatiedagen

Vertel jouw vrienden over deze pagina:

Terug naar boven ▲