You are from: United States, Go to our American website.

Projects Abroad

Wijzigen of annuleren van je vrijwilligersproject

Wijzigen en Annuleren

Zowel wijzigingen als annuleringen dienen schriftelijk aan het Nederlandse kantoor te worden gemeld.

Wijzigingen

Wanneer zich onverhoopte persoonlijke of medische omstandigheden zich voordoen, welke het je onmogelijk maken om af te reizen in de door jou aangegeven periode, is het in principe mogelijk om jouw project te verzetten/uit te stellen. Neem in een dergelijke situatie altijd direct telefonisch contact met ons op, zodat er samen naar een mogelijke oplossing gekeken kan worden.

Wijzigingen en annuleringen dienen schriftelijk (dit betekent ook per email) aan ons te worden gemeld. Helaas zijn kosten hiervoor onontkoombaar. De eerste wijziging die je aan ons doorgeeft in bijvoorbeeld startdatum of verblijfsduur is zonder kosten, tenzij dit korter dan 2 kalendermaanden voor vertrek is. De kosten voor het aanbrengen van wijzigingen liggen tussen de € 65,- en € 110,- (afhankelijk van de wijziging en hoe lang voor vertrek de wijziging wordt doorgegeven) en worden vermeerderd met eventuele kosten welke Projects Abroad moet betalen aan derden.

Indien je binnen een maand voor je oorspronkelijke vertrekdatum van project wilt wijzigen, data wilt wijzigen of je project wilt inkorten, is er helaas geen restitutie mogelijk van de deelnamekosten.

Annuleringen

Wanneer je om wat voor reden dan ook besluit om jouw aanmelding te annuleren, dan zijn de kosten daarvoor afhankelijk van het moment waarop je de annulering schriftelijk aan ons doorgeeft. Denk er daarbij aan dat uitstellen of wijzigen van jouw aanmelding ook mogelijk is.

Annulering 3 maanden of meer voor vertrekdatum 95 euro
Annulering 2-3 maanden voor vertrekdatum 1/3 van de totale reissom
Annulering 1-2 maanden voor vertrekdatum 2/3 van de totale reissom
Annulering minder dan een maand voor vertrekdatum gehele reissom

Wanneer we hier spreken over een maand, bedoelen wij een kalendermaand. Al deze informatie kun je ook terugvinden op onze "terms & conditions", waar je mee akkoord gaat op het moment dat je je inschrijft voor een project. Je kunt ze nalezen op de pagina Terms and Conditions.

Vertel jouw vrienden over deze pagina:

Terug naar boven ▲