Waarom betalen voor vrijwilligerswerk

Projects Abroad is een zelfstandige organisatie die niet afhankelijk is van fondsenwerving of subsidies van de overheid om de sociale, langetermijndoelen te bereiken. Wij zijn in staat om onze projecten te financieren door middel van de deelnamekosten die onze vrijwilligers aan ons betalen.

Door deel te nemen met Projects Abroad ga je rechtstreeks met gemeenschappen werken via een gestructureerd en duurzaam project. Ook al gaat het om vrijwilligerswerk, een goede organisatie hiervan kost nu eenmaal geld. We hebben projecten opgezet voor de lange termijn op plaatsen waar onze hulp echt nodig is. Daarom vragen we deelnamekosten voor vrijwilligerswerk en stages.

Hoewel het misschien minder geld kost om je eigen vrijwilligerswerk te organiseren, zijn er veel voordelen aan het reizen met een officiële organisatie zoals Projects Abroad. Het is moeilijk en tijdrovend om zelf een project te vinden in een vreemd land dat zowel veilig, duurzaam als betrouwbaar is. Hoe weet je zeker dat je goed terecht komt? Daarom biedt Projects Abroad de mogelijkheid om met een gerust gevoel op reis te gaan. Wij zorgen ervoor dat je hulp krijgt bij de voorbereidingen, een veilig onderkomen hebt en altijd ter plaatse op onze eigen mensen terug kunt vallen. Ook zorgen we ervoor dat je aan de slag kan op een project waarbij je bijdraagt aan lange termijn doelen en een waardevolle impact maakt, die meetbaar is en zich ook na jouw deelname voortzet.

Kortom, je betaalt voor een betrouwbare optie, een optie die verzekert dat jouw reis de moeite waard is, en een positieve en duurzame impact maakt op de gemeenschap waar je gaat werken.

Hoe wordt jouw bijdrage besteed?

 

Projects Abroad is een zelfstandige organisatie die niet afhankelijk is van fondsenwerving of subsidies van de overheid om onze sociale doelen te bereiken. De financiering van onze projecten komt rechtstreeks van de vrijwilligers en stagiaires. Deze deelnamekosten zijn niet een eenmalige donatie voor de gekozen projecten. Het bedrag wordt gebruikt om jouw reis te kunnen betalen, maar ook om duurzame ondersteuning te geven aan het project en de internationale organisatie en infrastructuur om ervoor te zorgen dat onze projecten en doelen duurzaam en succesvol zijn.

 

Wij vragen ook geen financiële bijdrage van onze partnerorganisaties in ontwikkelingslanden. Al het werk wordt 100% gefinancierd door jouw bijdrage als vrijwilliger.

 

Het is deze financiële onafhankelijkheid die ons de vrijheid geeft om nieuwe projecten op te zetten, daar waar we de meeste impact kunnen maken en waar onze vrijwilligers een waardevolle bijdrage kunnen leveren.

 

De deelnamekosten zijn echter niet een rechtstreekse donatie aan jouw project. Een deel hiervan gaat ook naar andere uitgaven die nodig zijn om te zorgen dat alle andere kosten en de duurzame projecten waardevol blijven. We willen zo transparant mogelijk zijn over hoe we jouw bijdrage besteden, maar het is niet mogelijk om per individuele vrijwilliger de exacte details hiervan weer te geven. We kunnen je echter wel de gemiddelde percentages geven van onze totale uitgaveposten en dit zo duidelijk mogelijk toelichten.

 

Bekijk hier een overzichtelijke infografie. Daarnaast hebben we een gedetailleerde gids geschreven over hoe jouw bijdrage besteed wordt. Hier is een kort overzicht van waar jouw geld naartoe gaat:

 

Directe kosten voor je vrijwilligerswerk: 29% gemiddeld

Hoewel jij je vrijwillig inzet op onze projecten, zijn er kosten verbonden aan een buitenlandse ervaring. De directe kosten hiervoor omvatten jouw maaltijden, accommodatie, vervoer van en naar je project, luchthaven transfers en verzekeringspremies. Jouw bijdrage helpt ook projectactiviteiten te financieren en hiermee kunnen we ook middelen aankopen waar behoefte aan is, zoals schoolspullen en bouwmateriaal.

 

Indirecte kosten voor je vrijwilligerswerk: 22% gemiddeld

Er gaat meer van je bijdrage naar je vrijwilligerswerk dan je zou verwachten. Jouw deelnamekosten dekken ook alle indirecte kosten die gemaakt worden om jouw ervaring duurzame en veilig te maken.

Onze vrijwilligers kunnen rekenen op full-time ondersteuning van onze lokale medewerkers. Zij zorgen dat alles omtrent jouw project geregeld is. Ook bouwen zij een goede band op met onze lokale partners en zorgen ze ervoor dat elk project streeft naar duurzame doelen. Een deel van jouw deelnamekosten dekt hun salaris en training die ze het gehele jaar krijgen.

Andere indirecte kosten omvatten de huur van de lokale Projects Abroad kantoren, elektriciteit, apparatuur en communicatie infrastructuur. Daarnaast moeten we registratiekosten betalen aan de lokale overheid en de boekhouding doen.

 

Organisatiekosten: 13% gemiddeld

Bij het runnen van een internationale organisatie, over de hele wereld, komt heel wat kijken. Hierdoor moeten we ook investeren in personeelszaken, administratie, financiële controles en IT. Deze vereisen gekwalificeerde en getrainde medewerkers (en hun salaris en voorzieningen), alsook de nodige infrastructuur en kantoren om het werk te kunnen uitvoeren.

 

Werving en communicatie: 24% gemiddeld

Een groot probleem voor veel van onze lokale partners in onze verschillende bestemmingen is dat zij niet beschikken over de nodige middelen om het werk dat ze doen te kunnen promoten. Daarom verspreiden wij de informatie naar potentiële vrijwilligers om hen op de hoogte te brengen van onze projecten. Dit is echter niet mogelijk zonder hier geld aan uit te geven.

 

Ook elk werving- en communicatiekantoor heeft te maken met de huur van een kantoorpand, elektriciteit, apparatuur en de kosten voor communicatie zoals telefoon en internet, laat staan het salaris dat de medewerkers ontvangen, extra voorzieningen die betaald moeten worden en training. En ook onze werving- en communicatiekantoren betalen registratiekosten aan de overheid en moeten een boekhouding bijhouden.

 

Wij zijn van mening dat werving en communicatie belangrijk zijn voor de lange termijn investeringen die we als grote organisatie realiseren en voor het in stand houden van onze wereldwijde projecten. Doeltreffende werving en communicatie zorgen ervoor dat we meer vrijwilligers kunnen blijven aantrekken en zo kunnen blijven streven naar grotere sociale doelstellingen en onze projectkosten verlagen als gevolg van schaalvoordelen.

 

Belastingen: gemiddeld 5% gemiddeld

Net als iedereen moeten ook wij belasting betalen. Als zelfstandige organisatie ontvangen wij geen fiscale voordelen of subsidies van de overheid. Wij betalen alle belastingen die we verplicht zijn aan overheden over de hele wereld, dit betekent dat we op alle fronten onderdeel zijn van de economie en ons steentje bijdragen aan het financieren van sociale stelsels en infrastructuur.

 

Overschot inkomsten na aftrek kosten: 7% gemiddeld

Als succesvolle organisatie ontstaat er een positief saldo wanneer we al onze kosten aftrekken van onze inkomsten. Hiermee zijn we in staat reserves op te bouwen.

 

Deze reserves kunnen we gebruiken om te groeien en uit te breiden door te investeren in nieuwe projecten en bestemmingen, of projecten zelf te financieren en in stand te houden, zelfs als deze verlies maken.

 

Ook stelt het ons in staat snel en effectief te reageren bij een ramp, zoals de wederopbouwprojecten in de Filippijnen in 2013 en in Nepal in 2015. Het geeft onze medewerkers en vrijwilligers ook meer zekerheid, omdat we onze projecten kunnen voortzetten en ondersteunen, ook wanneer het aantal vrijwilligers een tijdje lager is.

 

Tot slot betalen we een bescheiden dividend aan onze aandeelhouders die onze organisatie vanaf de beginfase gefinancierd hebben en nog steeds de financiële risico’s dragen die komen kijken bij ondernemen.

 

Onafhankelijk welk project, alle deelnamekosten worden gebruikt voor hetzelfde doel: een positieve verandering teweeg brengen over de hele wereld

 

Jouw bijdrage maken een positieve impact op duizenden levens over de hele wereld, zelfs lang na het einde van je project. Je helpt met de financiering van jouw project en dat heeft een impact op de lokale gemeenschap, het land en derest van de wereld. Zonder jou en de duizenden andere vrijwilligers die voor jou deelnamen, was al dit werk nooit mogelijk geweest.

Een Projects Abroad vrijwilliger praat met de schoolkinderen in Samoa over gezonde voeding en draagt bij tot de langetermijndoelen.

Heb je een vraag over de deelnamekosten?

Als je vragen hebt over onze deelnamekosten, neem dan contact met ons op:

049 779 99 09

of

begin met het plannen van jouw project

Onze partners