Projects Abroad vrijwilligers en stagiairs op medische projecten in het buitenland ervaren van dichtbij welke uitdagingen gepaard gaan bij het bieden van gezondheidszorg met beperkte middelen en faciliteiten. Ze helpen bij het bieden van toegang tot belangrijke basis zorg en medische ondersteuning aan duizenden mensen per jaar. Dit is vaak de enige vorm van medische bijstand die de meeste van hen ontvangen.


Onze medische projecten streven specifieke doelen na, die per land zijn vastgesteld in onze Medicine & Healthcare Management Plannen, welke het mogelijk maken dat medische kennis en vaardigheden worden uitgewisseld. We zien er op toe dat onze medische projecten een positieve impact hebben op de gemeenschappen waarin we werken en dat de deelnemers zich gedurende hun tijd op het project ethisch en verantwoordelijk gedragen.


Om te garanderen dat onze gezondheidszorg projecten een meetbare impact hebben op de gemeenschappen waarin we werken, gebruikt Projects Abroad de Global Impact Database.


Dit is een beveiligde en anonieme database, die ons in staat stelt om het werk dat onze medewerkers, projectpartners en vrijwilligers doen, te registreren, te monitoren en te analyseren. De informatie die we verzamelen wordt gebruikt om de medische dienstverlening die we bieden te verbeteren en om de lange termijn doelen uit onze Medicine & Healthcare Management Plannen te bewaken en te behalen.

Onze principes

We hanteren de volgende richtlijnen om de verwachtingen en activiteiten van onze medische vrijwilligers, stagiairs en projectpartners te handhaven:


  • Medische ethiek en gedragsregels zijn universeel. Ondanks dat specifieke medische zorg kan verschillen van land tot land, verwachten wij van al onze medische vrijwilligers en stagiairs, dat zij de universele standaarden van medische ethiek en gedragsregels naleven.
  • De lokale medische professionals binnen onze projecten zijn gekwalificeerd om te beoordelen welke behandelmethode geschikt is voor de patiënt en zijn het beste in staat te bepalen in hoeverre een medische vrijwilliger of stagiair hierbij betrokken kan raken.
  • De primaire verantwoordelijkheid voor de zorg van patiënten binnen onze projecten ligt bij de lokale medische professionals. Vrijwilligers en stagiairs observeren en assisteren enkel onder supervisie en aanwijzing van deze professionals.


Vrijwilligers en stagiairs worden gevraagd alleen medische procedures of handelingen uit te voeren, waarvoor zij gekwalificeerd zijn, waarin zij ervaring hebben en welke zij met zelfvertrouwen kunnen uitvoeren.

Wat wij verwachten van medische vrijwilligers en stagiairs

De Medical Ethics Policy dient als een leidraad voor onze deelnemers over hoe zij zich moeten gedragen op een medisch project. Over het algemeen wordt van hen verwacht dat zij:

  • Zich altijd verantwoordelijk te gedragen;
  • Observeren en leren, en de kennis en ervaring van de lokale medische professionals respecteren;
  • Toegewijd zijn aan het bieden van de beste medische zorg voor patiënten;
  • De privacy en wensen van patiënten en collega’s respecteren. In het bijzonder als het gaat om het maken van foto’s en video’s. Deze mogen niet worden gemaakt of gedeeld (ook niet op social media) zonder de toestemming van de patiënt, collega’s en Projects Abroad. Ook mogen deze nooit gevoelige en persoonlijke informatie bevatten, waaronder medische condities en behandelmethoden;

Voorzichtig en zelfbewust omgaan met culturele verschillen, waarbij zij het standpunt van lokale medische professionals en patiënten observeren en respecteren.

Onze partners