Elk Kinderopvang, Lesgeef, Natuurbehoud en Gezondheidszorg project heeft zijn eigen unieke management plan. Deze Childcare, Teaching, Conservation and Medicine Project we run has its own unique management plan. Deze plannen gaan in lijn met de UN’s sustainable development goals.


Management plannen zorgen ervoor dat korte termijn projecten bijdragen tot waardevolle, langetermijn doelen. Dit maakt ons uniek als organisatie die verzekert dat de vrijwilligers werken naar een groter doel werken.


We plannen, overzien en evalueren onze projecten samen met de lokale gemeenschappen en voeren regelmatig zorgvuldige analyses uit van onze impact. Dit betekent dat je echt je steentje gaat bijdragen terwijl je zelf groeit en bijleert.

Werken aan langetermijndoelen

 

Elk management plan geeft de langetermijndoelen weer voor een specifiek project. Deze doelen zijn opgesteld voor de sectoren waarin we actief zijn, zoals Kinderopvang en Geneeskunde. We richten ons op heel specifieke kwesties terwijl we ook nieuwe ideeen delen op de verschillende projecten wereldwijd.

 

Er wordt jaarlijks voor elke bestemming management plannen opgesteld op basis van een uitgebreide evaluatie met mensen van de lokale gemeenschap. Dit wil zeggen dat we samenwerken met de lokale bevolking om te bepalen waar we de focus moeten leggen.

 

Met deze inzichten kunnen we doelen opstellen waar al onze vrijwilligers naartoe werken tijdens het project. Deze doelen zorgen ervoor dat elke vrijwilliger een verschil maakt, losstaand van de duur die ze doorbrengen op het project, omdat we allemaal voor hetzelfde einddoel werken.

 

In het kort, onze Management Plannen worden gebruikt voor:

 

  • Het stellen van een duidelijk doel voor onze projecten
  • Het vastleggen van onze missie en doelen zodat deze duidelijk zijn voor iedereen die betrokken is bij het project: onze vrijwilligers, medewerkers en partners.
  • Een link leggen tussen de dagelijkse werkzaamheden van vrijwilligers en een hoger doel.
  • Het zo goed mogelijk inzetten van onze middelen voor de belangrijkste zaken.
  • Meer structuur bieden voor het werk van vrijwilligers.
  • Ervoor zorgen dat consistent en duurzaam gewerkt wordt door alle duizenden vrijwilligers.
  • Het monitoren en evalueren van de onze impact.

 

Missies en doelen van onze management plannen

 

De dagelijkse inzet van onze vrijwilligers helpt om onze doelen en missie te bereiken, en de wereld positief te veranderen. Om dit nog tastbaarder te maken, kun je enkele voorbeelden lezen.

 

Voorbeeld 1: Onze Childcare project mission

 

We hebben een Childcare Project mission opgezet om duurzame educatieve ondersteuning, zorg en bescherming te bieden aan achtergestelde kinderen en kwetsbare groepen. We willen de fysieke, sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling ondersteunen.

 

Zo helpen we op het Kinderopvang project in Belize met het verbeteren van de geletterdheid in de lokale gemeenschappen. Door een duurzame samenwerking met een lokaal geletterdheidprogramma kunnen we de leerlingen helpen met Engelse leesvaardigheid en schrijfvaardigheid, wat een positieve verandering brengt binnen de gemeenschappen in Belize.

 

Voorbeeld 2: Onze Medicine Project mission

 

Onze Medicine Project mission zorgt ervoor dat we medische kennis kunnen uitwisselen en de globale gezondheidszorg praktijken kunnen begrijpen.

 

We voorzien ook basis gezondheidszorg en verhogen het bewustzijn over kritische gezondheidszorg kwesties en ziektes. We zetten de lokale gemeenschappen in hun kracht, verbeteren de levenskwaliteit en helpen met het verhinderen en behandelen van ziektes en aandoeningen.

 

Zo is een van onze doelen op de Medische stage in Kenia om een beter begrip van medische praktijken te ontwikkelen en het delen van kennis aan te moedigen. Medische stagiaires lopen mee met dokters in ziekenhuizen, doen praktische vaardigheden op tijdens workshops en verbeteren de toegang tot gezondheidszorg voor achtergestelde groepen tijdens medische outreaches.

 

De dagelijkse taken van stagiaires helpen met de vooropgestelde doelen waaronder inzicht krijgen over geneeskunde en de internationale praktijken.

Naarmate we dichter bij het bereiken van dit doel komen, nemen we waardevolle stappen voor het realiseren van onze project- en organisatiemissies.

 

Onze Global Impact Database

 

Om de doelen voor elk sociaal project te behalen, hebben we de Global Impact Database ontworpen. Dit is een veilige en anonieme database die we gebruiken om specifieke hulpbehoeften te analyseren, de ontwikkeling van de kinderen en volwassenen waarmee we werken bij te houden en de algemene ontwikkeling op het project te monitoren.

 

Elk centrum waarmee we samenwerken wordt bezocht door medewerkers en vrijwilligers die in kaart brengen wat de doelen zijn waar naartoe gewerkt moet worden. Als we eenmaal in kaart gebracht hebben wat er moet gebeuren, stellen we specifieke controle lijsten op, maken we profielen aan in de database en werken we toe naar deze doelen.

 

Op deze manier hebben vrijwilligers duidelijke taken en kunnen ze voortborduren op elkaars werk. Zo leveren ze samen een bijdrage aan duurzame impact. Elke vrijwilliger krijgt toegang tot de database op het moment dat ze vrijwilligerswerk doen op een sociaal project en hebben alleen toegang tijdens het project.

 

Door onze management plannen en Global Impact Database kunnen we ervoor zorgen dat de projecten duurzaam zijn en de gemeenschappen hier baat aan hebben. Door deel te nemen aan een vrijwilligersproject draag je bij tot de langetermijndoelen en ontdek je waartoe je in staat bent.

Onze partners