You are from: United States, Go to our American website.

Projects Abroad

Projects Abroad Global Impact Database

De Global Impact Database is een eigen initiatief van Projects Abroad dat ons in staat stelt de voortgang te bewaken van het werk dat we doen en dit te evalueren. Het helpt vrijwilligers bij het zien van tastbaar resultaat van het werk dat zij doen en de bijdrage die dit levert aan de lange termijn doelstellingen zoals deze zijn bepaald in onze management plannen. Bovenal willen we inzichtelijk maken dat zowel wij als onze vrijwilligers een actief verschil maken in de gemeenschappen waarbinnen we werken en de mensen binnen deze gemeenschappen hier op directe wijze baat bij hebben.

Waar gebruiken we de database voor?

Het vaststellen van behoeften en doelstellingen

Vrijwilliger voert gegevens toe aan de database aan de hand van ingevulde checklists

De eerste stap binnen het werken met een Global Impact Database, is het verzamelen van gegevens voor een nulmeting. Wanneer we gegevens hebben verzameld omtrent een project of persoon, voegen we dit toe in ons systeem, waar het wordt verwerkt om te identificeren waar de specifieke behoefte op het project of bij de persoon liggen. Zo kunnen de gegevens bijvoorbeeld aangeven dat er binnen een kleuterschool een gebrek is aan voorzieningen voor een goede hygiëne, zoals toegang tot schoon water om de handen mee te wassen en educatief materiaal dat het belang hiervan aankaart. We kunnen op basis van deze gegevens er voor zorgen dat er een actieplan wordt opgesteld om de voorzieningen voor een goede hygiëne op dit project te verbeteren.

Betere afstemming van onze activiteiten

Naast dat het systeem ons informatie geeft over de behoeften op ieder individueel project, geeft het ons ook inzicht in hoe we het werk dat we doen beter kunnen afstemmen voor iedere gemeenschap of individu. Bijvoorbeeld, wanneer we een bepaalde omstandigheid hebben vastgesteld, zoals een hoog aantal geregistreerde individuen met een niet-overdraagbare aandoening (zoals diabetes of een hoge bloeddruk) binnen een bepaald gebied, kunnen we vervolgens onze aandacht richten op het houden van bewustwordingscampagnes omtrent een goede gezondheid en voeding en kunnen we starten met het houden van regelmatige gezondheidscontroles in de omgeving.

Ondersteunen van onze vrijwilligers

Onze database wordt dagelijks geüpdatet door onze medewerkers en vrijwilligers over de hele wereld. We zijn in staat deze informatie te gebruiken door vrijwilligers van specifieke doelstellingen te voorzien, die zij tijdens hun project kunnen nastreven. Dit zorgt er voor dat de inzet van vrijwilligers ten volste wordt benut om zo een zo groot mogelijke impact te maken tijdens hun deelname, bovendien zorgt het ervoor dat vrijwilligers het werk van voorgaande vrijwilligers kunnen voortzetten. Eenieders inzet met het oog op hetzelfde doel wordt bij elkaar opgeteld, zodat ongeacht de duur van de deelname van een vrijwilliger, hij of zij altijd bijdraagt aan langere termijn doelstellingen.

Een ander voorbeeld: een vrijwilliger die start op een sociaal project kan in de database informatie vinden over de vaardigheden van ieder kind op zijn of haar project, om er zo achter te komen hoe ver ieder kind deze vaardigheden heeft ontwikkeld. Vervolgens is de vrijwilliger in staat om de kinderen op te splitsen in groepen, op basis van hun ontwikkelingsniveau, zodat de lessen en oefeningen per groep op hun behoeften kunnen worden afgestemd. Afhankelijk van regelmatige metingen van de vaardigheden van de kinderen, zal het systeem aan toekomstige vrijwilligers laten zien welke leerlingen vooruit zijn gegaan en kunnen deze vervolgens op de juiste groep worden geplaatst, zodat iedereen kind hulp krijgt op basis van zijn of haar ontwikkeling en behoefte.

Het beheren van voortgang

De Global Impact Database helpt ons te focussen op de doelstellingen die zijn opgesteld aan de hand van de behoeften van ieder project en onze middelen in te zetten waar ze het meest nodig zijn. We gebruiken de database ook op de globale voortgang van al onze projecten te bewaken. Door continu gegevens te verzamelen binnen de projecten en over de mensen waar we mee werken, zijn we in staat om beter te kunnen zien wat werkt en wat niet werkt, zodat we onze activiteiten daarop kunnen aanpassen. Hierdoor zorgen we ervoor dat de inzet van vrijwilligers en onze middelen altijd goed zijn afgestemd op het bereiken van de gestelde doelen.

Veiligheid en bescherming van persoonsgegevens

Omdat we werken met persoonsgegevens en de privacy van onze begunstigden willen bewaken, bevat de database geen namen, maar identificatienummers die zijn gelinkt aan ieder individu. Dit zorgt voor anonimiteit en beschermd de waardigheid van de lokale bewoners, omdat gevoelige informatie op vertrouwelijke wijze in het systeem wordt ingevoerd. Wanneer vrijwilligers niet meer met de database werken voor hun project, wordt hun toegang tot het systeem weer gestopt. Deze maatregelen zorgen ervoor dat de informatie in de database veilig is en kan worden gebruikt op projecten zonder de privacy en vertrouwelijkheid te schaden.

Jongerenreizen Campaign 2018

Vertel jouw vrienden over deze pagina:

Terug naar boven ▲