Veiligheid en welzijn van dieren tijdens vrijwilligerswerk

Projects Abroad gelooft dat vrijwilligerswerk en toerisme een positieve impact kunnen hebben op het behoud van (wilde) dieren.

 

We zijn toegewijd om ervoor te zorgen dat al onze internationale projecten grondig worden doorgelicht en onderzocht zodat we de garantie hebben dat zij niet verbonden zijn met enige vorm van dierenmishandeling.

 

We moedigen onze vrijwilligers actief aan om een diervriendelijke ervaring te hebben tijdens hun vrijwilligerswerk en om bewust te zijn van eventuele negatieve effecten van toeristische activiteiten waarbij dieren zijn betrokken.

 

We werken samen met verschillende internationale dierenwelzijnsorganisaties – Animal Defenders International (ADI) en FOUR PAWS – om de bescherming en het welzijn van de dieren op onze projecten en in het wild in de bestemmingen waar we actief zijn te promoten.

 

Al onze projecten voldoen aan onze hoge interne standaarden en de net zo strenge eisen van deze organisaties.

 

Ons dierenwelzijnsbeleid is in het bijzonder gericht op de behandeling van wilde dieren, maar we passen de basisprincipes van dit beleid – een humane behandeling van alle dieren en hun recht op een respectabel bestaan – ook toe op huisdieren en vee.

Ons dierenwelzijnsbeleid

Wij geloven in de volgende basisprincipes van dierenwelzijn:

 1. Dieren horen thuis in hun natuurlijke leefomgeving. Indien mogelijk moeten dieren in hun natuurlijke omgeving leven. Als dit niet haalbaar is, dan zullen zij ondergebracht moeten worden in een veilige omgeving die zoveel mogelijk overeenstemt met hun natuurlijke habitat.
 2. Dieren moeten geen leed worden toegebracht. Dieren moeten met zorg en op humane wijze worden behandeld. Zij moeten alleen behandeld worden door experts of onder deskundige begeleiding.
 3. Dieren moeten met waardigheid en respect worden behandeld. Een wild dier bestaat niet ten behoeve van vermaak. Wilde dieren moeten waargenomen en ervaren worden in hun natuurlijke leefomgeving, op hun voorwaarden. Dieren mogen niet worden gedwongen om vernederende trucs of taken uit te voeren om mensen te amuseren.
 4. De zorg en bescherming van wilde dieren is een lange termijn verbintenis. Als je betrokken bent bij de zorg en bescherming van (wilde) dieren, dan is dit een lange termijn verbintenis die niet licht opgevat mag worden. Het is essentieel om een langetermijnplanning te hebben en regelingen te treffen voor de vrijlating van dieren in hun natuurlijke omgeving. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan moet langdurige opvang in een veilige omgeving worden geregeld.
 5. Iedereen kan helpen. Het is niet slechts de verantwoordelijkheid van een aantal mensen om (wilde) dieren van uitbuiting te behoeden. Ook is dit niet iets waar je alleen over na hoeft te denken als je aan het reizen bent of vrijwilligerswerk doet. Iedereen kan een rol van betekenis spelen, zowel thuis als op reis.

Onze benadering

Ons dierenwelzijnsbeleid geldt voor alle internationale projecten. Wij zorgen ervoor dat:

 • Er een duidelijke langetermijnvisie is voor al onze projecten, waarbij de langetermijneffecten voor (wilde) dieren in acht zijn genomen. Het werk van onze vrijwilligers heeft impact en we zorgen dat de resultaten en ontwikkelingen altijd een gevolg krijgen.
 • Er een heldere procedure is over wanneer en hoe je met dieren om moet gaan. We zorgen er nadrukkelijk voor dat vrijwilligers leren over de dieren die ze helpen.
 • We nauw samenwerken en duidelijke afspraken hebben met al onze projecten wereldwijd om de veiligheid en bescherming van de dieren en vrijwilligers te verzekeren.

We steunen geen enkele organisatie of activiteit waarbij dieren leed wordt toegebracht. Ook moedigen we vrijwilligers niet aan om dergelijke activiteiten of organisaties in hun vrije tijd te bezoeken.

Onze verwachtingen van vrijwilligers

We verwachten van al onze vrijwilligers, dus niet alleen van hen die aan een project met dieren deelnemen, om de juiste behandeling van (wilde) dieren te steunen en het dierenwelzijnsbeleid na te leven.

We moedigen vrijwilligers van al onze projecten aan om organisaties of bedrijven die dieren exploiteren of schade toebrengen te vermijden en vragen hen om ons lokale personeel op te hoogte te brengen als zij dergelijke behandelingen tegenkomen of vermoeden.

Ons advies aan alle reizigers

Sommige ervaringen met dieren lijken in eerste instantie onschuldig, maar hebben een gruwelijke oorsprong. Als je bijvoorbeeld een tijger kunt aaien, kan dit betekenen dat hij is verdoofd of dat zijn tanden zijn verwijderd. Als je op een olifant kunt rijden, dan is dit alleen mogelijk als het dier op jonge leeftijd uit het wild is gehaald en tam is gemaakt zodat hij mensen op zijn rug accepteert.

In lijn met de aanbevelingen van onze partners, hebben we de volgende aanbevelingen voor reizigers:

 • Denk kritisch na voor je vrijwilligerswerk doet bij een organisatie die beweert betrokken te zijn bij de zorg voor dieren of behoud van wilde dieren;
 • Wees bewust van het feit dat wilde dieren in het wild thuishoren en alleen in hun natuurlijke habitat, geaccrediteerde woonomgeving of een rehabilitatie project waargenomen zouden moeten worden.
 • Betaal niet voor een foto met een wild dier.
 • Betaal niet om dicht bij een wild dier te komen, zoals bijvoorbeeld olifant rijden, zwemmen met dolfijnen of het aaien van leeuwen of tijgers.
 • Vermijd evenementen waarbij dieren slecht behandeld worden, zoals stierengevechten, hanengevechten of circussen met wilde dieren.

Koop nooit dier-gerelateerde souvenirs en neem nooit iets mee uit het wild, zoals tanden, veren of delen van dieren.

Onze partners