Een belangrijke functie van Projects Abroad is het waarborgen van de veiligheid en duurzaamheid van onze vrijwilligers, partners en de gemeenschappen die ons ontvangen.

Onze projecten met kinderen vergen specifieke voorzorgsmaatregelen omdat er vaak gewerkt wordt met erg jonge kinderen.

Deze voorzorgsmaatregelen zijn in het belang van de kinderen en de vrijwilligers, alsmede de duurzaamheid van onze projecten op lange termijn.

Op deze pagina lees je meer over onze aanpak, onze standaarden en beleid voor vrijwilligerswerk en werken met kinderen.

Een focus op gemeenschaps- en familiegerichte opvang

We zijn van mening dat een stabiele gezinsomgeving de beste optie is voor alle kinderen. Daarom werken we niet langer samen met weeshuizen maar focussen we de Kinderopvang projecten meer op gemeenschaps- en familiegerichte opvang.


In plaats van te werken in weeshuizen of residentiële zorgcentra, voeren onze vrijwilligers hun werkzaamheden nu in dagopvangcentra, kinderdagverblijven, scholen en ondersteuningsgroepen voor ouderen of moeders en hun kinderen.


Op deze manier kunnen we bij Projects Abroad een sterke relatie opbouwen met de lokale gemeenschappen en de gezinnen helpen samen te blijven.


Lees meer over onze positie in vrijwilligerswerk in weeshuizen.

Een gedragscode voor vrijwilligers die werken met kinderen

Projects Abroad wil kinderen op elke manier beschermen. De belangen van het kind staan ​​voorop en vormen de belangrijkste overweging bij onze besluitvorming. Al onze vrijwilligers moeten zich houden aan ons Child Protection Policy dat duidelijke regels geeft over hoe de vrijwilligers zich moeten gedragen als ze samenwerken met kinderen.


Lees onze Child Protection Policy.

Ons beleid

We volgen een aantal voorzorgsmaatregelen, om maximale effectiviteit en veiligheid te waarborgen voor iedereen die betrokken is bij onze projecten met kinderen.

We leren nog steeds uit onze eigen ervaring en van nieuwe succesvolle methodes in ons werkveld, daarom kunnen deze maatregelen op elk moment wijzigen. Echter de onderliggende doelstelling van het waarborgen van de veiligheid en een waardevolle bijdrage blijft constant.

Vrijwilligers op projecten met kinderen zijn verplicht:

  • Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te leveren vanaf 21 jaar oud (of vanaf 18 jaar in Cambodja, Fiji, Roemenië en Thailand).
  • Een referentie aan te leveren binnen het professionele of academische werkveld.
  • Te voldoen aan de Child Protection Policy document, welke door ons lokale personeel uitgebreid wordt toegelicht aan elke vrijwilliger tijdens de introductiedag in de bestemming.
  • Deel te nemen aan de aangeboden workshops en feedback sessies tijdens het project.
  • Elk geval of vermoedelijk geval van kindermishandeling te melden aan Projects Abroad en aan een lokaal geregistreerde stichting, welke zich richt op het terugdringen van kindermishandeling (deze zijn door Projects Abroad aangewezen voor elke bestemming).
  • Vooraf toestemming te vragen aan de project supervisor en het lokale Projects Abroad personeel indien zij de kinderen mee willen nemen op een uitstapje of activiteit buiten de project locatie.
  • Het feedback formulier in te vullen voor de terugkeer naar huis, aan het einde van het project.

 

De sociale instellingen waar wij mee werken zijn verplicht:

 

  • Wettelijk te zijn geregistreerd voor het uitoefenen van sociaal werk
  • Een overeenkomst met Projects Abroad te tekenen, waarin verschillende onderwerpen zoals communicatie en veiligheid & gezondheid aan bod komen.
  • Projects Abroad personeel op regelmatige basis te ontvangen om de projecten te kunnen monitoren.

Onze missie en Management Plannen voor Kinderopvang projecten

Projects Abroad plaatst alle Kinderopvang vrijwilligers bij projecten waar daadwerkelijk een grote behoefte aan hulp is.

Onze missie voor de Kinderopvang projecten is om wereldwijd een duurzame en educatieve ondersteuning, zorg en bescherming te bieden aan achtergestelde kinderen en kwetsbare groepen zodat ze kunnen werken aan een betere fysieke, sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling.

Om deze missie te volbrengen is er voor elke bestemming een gedetailleerd Care Management Plan opgesteld. Deze management plannen zijn opgesteld op basis van de behoeften in elke bestemming. Onze management plannen zetten onze doelstellingen voor het jaar uiteen en geeft een lijst weer van de activiteiten die we uitvoeren om deze doelen te bereiken.

Door deze management plannen uit te voeren zijn we in staat om aan het einde van elk jaar onze impact vast te stellen en nieuwe doelstellingen te bepalen voor het komende jaar. Je kunt hier meer algemene informatie over de Care Management Plans lezen. Je kunt ons ook contacteren als je meer wilt lezen over de specifieke plannen.

Hoe langer je blijft, hoe meer je kunt betekenen

We moedigen al onze vrijwilligers aan om zo lang deel te nemen als mogelijk. Ons advies: wanneer je ook kiest om deel te nemen, ga zo lang mogelijk mee.


Elke week die jij op je project doorbrengt zal je merken dat je steeds beter je draai gaat vinden. Je raakt gewend aan de nieuwe omgeving en de kinderen hebben de tijd om jou te leren kennen en andersom. Na verloop van tijd zal je steeds beter leren hoe alles in zijn werk gaat en zal dit jouw bijdrage vergroten.


Sommige sociale projecten vereisen een minimale deelname van 4 weken. Voor elk project wordt de minimale duur van deelname bepaald door ons lokale personeel, in overleg met de instellingen waar we mee samenwerken, waarbij gelet wordt op een waardevolle bijdrage.


Je kunt in principe deelnemen voor een korte periode waar het praktisch mogelijk is. In dit geval hebben de vrijwilligers een gestructeerde omgeving nodig en gaan ze eerder helpen met handenwerk zoals herstellingen en verven. Niet alle projecten hebben de vraag naar dit soort werk, daarom behandelen we elk op zijn eigen verdienste.

Iets doen beter is dan niets doen

Als je deel gaat nemen voor een korte periode is het belangrijk dat je realistische verwachtingen hebt. Een vrijwilliger die 8 weken deelneemt, zal meer kunnen betekenen dan een vrijwilliger die 4 weken deelneemt.


Toch zijn wij over het algemeen genomen van mening dat iets doen beter is dan niets doen. We delen niet de mening dat het alles of niets moet zijn, dat je je hele leven aan vrijwilligerswerk zou moeten wijden, of anders maar helemaal niet.


Ook zijn we er van overtuigd dat we door de inzet van vrijwilligers van verschillende leeftijden, met of zonder specifieke (werk)ervaring een positieve bijdrage kunnen leveren aan onze Childcare management plannen. Een groot voordeel van onze projecten is de structuur en organisatie. Dit is mogelijk dankzij de gouden standaard van de staff ondersteuning.

Onze partners