Projects Abroad heeft jarenlang nauw met weeshuizen en andere residentiële zorgcentra samengewerkt om te helpen betere zorg en ondersteuning te bieden aan kwetsbare kinderen. Deze samenwerkingsverbanden waren duurzaam en stonden in het teken van het behalen van lange termijn doelstellingen, zoals het verbeteren van geletterdheid of hygiëne. De ontwikkeling en implementatie van onze Care Management Plannen en de Child Protection Policy zorgden voor structuur en een verantwoord beleid.

We zijn echter van mening dat het plaatsen van kinderen in een weeshuis of residentiële zorgcentra de laatste optie zou moeten zijn voor elk kind. Indien haalbaar moeten kinderen worden opgevoed door hun ouders, familie of een pleeggezin binnen de gemeenschap. Deze benadering van gemeenschapsgerichte opvang is een duurzamere en meer op de lange termijn gerichte oplossing voor de zorg voor kwetsbare kinderen dan weeshuizen.

De afgelopen jaren is de focus van onze Kinderopvang projecten al steeds meer gericht op gemeenschapsgerichte opvang. Ons doel is dan ook om als organisatie meer ondersteuning te bieden aan lokale, gemeenschapsgerichte organisaties, zodat kinderen opgroeien in een stabiele omgeving. Daarom werken onze vrijwilligers niet langer in weeshuizen of residentiële zorgcentra, maar voeren hun werkzaamheden nu in dagopvangcentra, kinderdagverblijven en scholen.

Wat na vrijwilligerswerk in weeshuizen

Sinds januari 2018 werkt Projects Abroad met experten van ReThink Orphanages Network om ervoor te zorgen dat we ons langzaam en zorgvuldig terugtrekken uit weeshuizen en residentiële kinderopvang. Deze aanpak zorgt ervoor dat we de kinderen geen kwaad doen en ook geen schade toebrengen aan de instellingen die voor hen zorgen.


Tegelijk willen we ons ook alleen maar focussen op gemeenschapsgerichte opvang en succesverhalen hebben zoals Cambodia, We gebruiken dit model om gemeenschapsgerichte opvang initiatieven op te zetten in de landen die het meest getroffen zijn door vrijwilligerswerk in weeshuizen.


Deze toewijding is voor de lange termijn, waar we als organisatie een grote rang aan vaardigheden en kennis aanbieden aan de vrijwilliger, staff, partner organisaties en ReThink Orphanages Network.

De voordelen van gemeenschapsgerichte opvang

Gemeenschapsgerichte opvang is een zorgsysteem dat een kind veel meer ten goede komt op de lange termijn. Wij zien de volgende voordelen van gemeenschapsgerichte opvang:

 

  • We zijn altijd van mening geweest dat weeshuizen en residentiele opvang de laatste optie zouden moeten zijn voor ieder kind. Met de weg die we nu inslaan zorgen we dat toekomstige generaties bij familie of in de gemeenschap opgroeien en zo een stabielere basis hebben.
  • In vergelijking met weeshuizen, hebben initiatieven gericht op gemeenschapsgerichte opvang vaak een duidelijkere structuur en focus voor het werk van de vrijwilligers. Dit leidt tot een grotere impact.
  • Dankzij gemeenschapsgerichte opvang is het bereik van onze programma's groter, waardoor een duurzame ontwikkeling mogelijk is voor de lange termijn. We kunnen de inspanningen van de verschillende projecten in Kinderopvang, Microkrediet, Public Health en Voedingskunde samensmelten tot een groter geheel wat de gemeenschap ondersteunt. omdat dit zich niet enkel beperkt tot sociale projecten. Dit betekent dat ontwikkeling duurzamer en meer op de lange termijn gefocust is. Kinderopvang vrijiwlligers helpen met de vroege ontwikkeling van kinderen tijdens de dag. Microkrediet projecten leningen verstrekken aan ouders om zo de onafhankelijkheid en stabiliteit van de familie te vergroten, Public Health projecten kunnen toegang tot gezondheidszorg verschaffen en Voeding projecten kunnen bewustwording creëren en de levenskwaliteit vergroten.
Een Projects Abroad vrijwilliger helpt met gemeenschapsgerichte opvang in een dagopvang in plaats van vrijwilligerswerk in weeshuizen te doen.

Ons beleid ten aanzien van werken met kinderen

Projects Abroad neemt de veiligheid van de kinderen met wie we werken en onze vrijwilligers zeer serieus. Zo hebben we een duidelijke Child Protection Policy waar alle vrijwilligers en medewerkers zich aan houden. Daarnaast geven de Management plannen elk project duidelijke doelstelling en subdoelen waar we naartoe werken.

Ook hebben we een Global Impact Database ontwikkeld, waar we (veilig en anoniem) de ontwikkeling van elk kind op onze projecten invoeren en bijhouden. Zo kunnen we zeker maken dat elk kind voortgang boekt en kunnen toekomstige vrijwilligers verder gaan waar de vorige vrijwilligers gestopt zijn.

Interesse in vrijwilligerswerk met kinderen in het buitenland?

We hebben veel verschillende projecten waar vrijwilligers met kinderen kunnen werken. Neem contact met ons op om uit te vinden hoe jij kunt helpen en welk project het meest geschikt is.

049 779 99 09

of

begin met het plannen van jouw project

Onze partners