You are from: United States, Go to our American website.

Projects Abroad

Vrijwillligerswerk op een voeding project in Peru

Overzicht
Project overzicht
  • Waar: Cusco
  • Type projecten: Voeding
  • Jouw rol binnen dit project: Vrijwilligers werken nauw samen met een voedingsdeskundige en focussen zich op de problematiek rond ondervoeding en voedingstekort in lokale gemeenschappen en bieden hulp en ondersteuning
  • Accommodatie: Gastgezin
  • Wat zit er bij inbegrepen: 24/7 support ter plaatse, verzekering, accommodatie, maaltijden, introductie en oriëntatie, luchthaven transfer, vervoer van en naar je project, voorbereidingstraining voor vertrek en een persoonlijke website
  • Waar helpt Projects Abroad bij: Vliegticket, visum, voorbereidingen, fondsenwerving, donaties, contact met andere vrijwilligers, vrije tijd en reizen
  • Mogelijk vanaf: 4 weken
  • Startdata: Flexibel, gehele jaar door mogelijk
  • Hoe oud moet je zijn om deel te nemen: 18 jaar of ouder
  • Specifieke eisen: Vrijwilligers moeten gevorderd niveau Spaans kunnen spreken of een extra taalcursus volgen naast het project

Projects Abroad heeft een speciaal voeding project opgezet waarbinnen vrijwilligers nauw samenwerken met lokale gemeenten in het Urubamba district, vlakbij Cusco. Zij hebben een voedingsprogramma waarbij activiteiten worden gedaan rond voeding, groeiproblemen bij kinderen en zorgverlening om kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling en lokale gezinnen die te maken hebben met ondervoeding en een te kort aan voedingsstoffen, te ondersteunen. 

De cijfers van de ondervoeding in Peru zijn al langere tijd een grote zorg. Bijna een derde van de Peruaanse kinderen op het platteland lijden aan chronische ondervoeding. Dit project is er op gericht de mate van ondervoeding en groeiproblemen terug te dringen, door de bewustwording rond het belang van goede voeding te verbeteren, zorg te verlenen en stimulerende activiteiten voor moeders te organiseren. Als vrijwilliger op dit project kun je dan ook waardevolle ervaring opdoen op het gebied van voeding in een ontwikkelingsland. 

Lees meer gedetailleerde informatie over de doelstellingen van onze projecten in het Peru Medicine & Healthcare Management Plan.

Vrijwilligerswerk in Peru bij het voeding project

Als vrijwilliger op dit project, zal je nauw samenwerken met de lokale autoriteiten. Jouw werkzaamheden zullen zich voornamelijk focussen op het voorzien van onderwijs en ondersteuning om het groeiende probleem van ondervoeding, tekort aan voedingsstoffen en groeiproblemen voor kinderen van 0 tot 5 jaar oud te verminderen. Daarnaast zal je ook helpen bij het zorgen voor voedselzekerheid voor gezinnen met weinig financiële middelen. Je helpt bijvoorbeeld bij het aanleggen van een biologische groentetuin.

Door samen te werken met de  lokale gemeenten van Urubamba, de lokale gemeenschappen, de lokale gezondheidsadministratie en Peruaanse voedingsdeskundigen en verpleegkundigen hoopt dit project de ondervoeding terug te dringen.

Als vrijwilliger werk je zij aan zij met een lokale voedingsdeskundige. Het werk is gevarieerd, zo kun je helpen bij het doen van gezondheidscheck-ups, huisbezoeken, het organiseren van voorlichtingscampagnes  en het ontwerpen van educatief materiaal. De gebieden waar we werken zijn erg divers en vertegenwoordigen elk een unieke reeks uitdagingen. In samenwerking met het lokale personeel, heeft Projects Abroad Peru pakketjes met educatief materiaal ontwikkeld, die geschikt zijn voor elke gemeenschap.

De gebieden waar we werken zijn erg divers en vertegenwoordigen elk een unieke reeks uitdagingen. In samenwerking met het lokale personeel, heeft Projects Abroad Peru pakketjes met educatief materiaal ontwikkeld, die geschikt zijn voor elke gemeenschap.

Hoewel we meestal voorlichting over voeding geven aan de ouders binnen de gezinnen, richten we ons steeds meer specifiek op kinderen van de leeftijd 0 tot 6 jaar. Onderzoek heeft laten zien dat dit de sleutelgroep is om mee te werken om een blijvende verbetering aan te brengen binnen de kennis over voeding.

Werkzaamheden als vrijwilliger bij het voeding project

Voeding project in Peru

Vrijwilligers op het voeding project krijgen de kans om zich in te zetten binnen drie gebieden van het voedingsprogramma, waarbij voornamelijk wordt gewerkt in de landelijke gebieden in het district.

Allereerst ondersteun je de lokale verplegers en verpleegsters die zich bezighouden met de problemen rondom ondervoeding en voedseltekorten in de lokale gemeenschappen. Je gaat mee met huisbezoeken en je helpt bij de voorbereidingen van workshops. Tijdens deze workshops krijgen gezinnen voorlichting over het verbeteren van de inname van gezonde voeding en de stimulans aan kinderen. Ook help je bij het uitdelen van voedzame producten en educatieve materialen.

Het tweede gebied waar vrijwilligers bij worden betrokken is het uitbreiden van de activiteiten van het centrum. Vrijwilligers kunnen de workshops uitbreiden met gespecialiseerde kennis over voeding voor kinderen tussen de 10 en 16 jaar. Projects Abroad Peru richt zich ook op de verdere ontwikkeling van de reguliere workshops met lokale specialisten, wiens kennis van Quechua van vitaal belang is in de communicatie met de ouders, van wie velen analfabeet zijn en nauwelijks Spaans spreken.

Voorlichting over gezonde voeding in Peru

De workshops zijn o.a. gericht op (jonge) moeders die in zware armoede leven. De workshops richten zich op de inname van vitaminen, het handhaven van goede hygiëne en voorziet in voedingsrichtlijnen voor zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven en voor kinderen van alle leeftijden. Op de langere termijn zullen de educatieve materialen die we leveren, de gemeenschap in staat stellen bewuster en gezonder te gaan leven en hun levens en die van hun kinderen op een duurzame manier te verbeteren. Dit alles gebeurt onder leiding van het lokale gezondheidscentrum en de voedingsprogramma's van het Urubamba District.

Gezonde voeding project in Peru

Ten derde help je als vrijwilliger bij het aanleggen en onderhouden van boomgaarden en biologische tuinen in de lokale gemeenschappen.

De mate waarin je als vrijwilliger in staat zal zijn om te werken in elk van de gebieden en workshops te geven zal afhangen van je Spaanse kennis en de behoeften van onze partnerorganisaties. Heb je minder Spaanse kennis, dan zal de focus binnen je werk liggen bij statistieken, de ontwikkeling van cultureel relevante interactieve en educatieve materialen en het werken met kinderen van 0 – 6 jaar.

Het gehele vrijwilligersproject wordt uitgevoerd met de volledige medewerking van de partnerorganisaties, het programma dat is opgesteld door de district autoriteiten, de lokale partners en de gemeenschappen zelf. De betrokkenheid van de lokale gemeenschap is van vitaal belang om de participatie te verhogen en dus het algehele succes van het project. Daarnaast is het plan ontworpen om niet alleen duurzaam te zijn, maar ook overdraagbaar. Succesvolle onderdelen van het project zullen overdraagbaar zijn naar andere gemeenschappen in de regio in de toekomst.

Als jij een gekwalificeerde diëtist bent kun jij als professional in Peru aan de slag. Lees meer over vrijwilligerswerk als gekwalificeerde diëtist in Peru.

Peru Medicine & Healthcare Management Plan Stage
Jongerenreizen Campaign 2018

Klimaat

Source: Wikipedia

Vertel jouw vrienden over deze pagina:

Terug naar boven ▲